Privacyverklaring

Dank u voor uw belangstelling in ons bedrijf en voor uw bezoek aan onze website, auto-tweedehands.com. Auto-tweedehands.com (hierna "wij" genoemd) hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wanneer we persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer verwerken, gebeurt dit altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de landspecifieke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming die van toepassing is op ons bedrijf. Persoonlijke gegevens zullen alleen zonder wettelijke basis met uw toestemming worden verwerkt.

Deze privacyverklaring biedt inzicht in welke persoonlijke gegevens we verwerken, voor welke doeleinden, en welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens volgens de AVG en andere relevante gegevensbeschermingswetten is: Auto-tweedehands.com E-mail: info@auto-tweedehands.com

 2. Gebruiksgegevensverwerking Bij elk bezoek aan onze website verzamelen we algemene gegevens en informatie, die worden opgeslagen in de serverlogbestanden. Dit omvat:

 3. Browser types en versies
 4. Het gebruikte besturingssysteem
 5. De website van waaruit toegang tot onze website wordt verkregen (referer)
 6. Subpagina's die worden bezocht
 7. Datum en tijd van het bezoek
 8. IP-adres
 9. Contact ID
 10. Internet service provider van de bezoeker
 11. Andere vergelijkbare gegevens en informatie voor risicobeperking bij aanvallen op onze IT-systemen

Deze gegevens worden zonder conclusies over de betrokkene verwerkt, om de website correct weer te geven, de stabiliteit en veiligheid van onze IT-systemen te waarborgen, en om informatie te verstrekken aan rechtshandhavingsautoriteiten in geval van een cyberaanval. De juridische basis voor deze verwerking is Artikel 6(1)(f) AVG.

 1. Verwerking van door u verstrekte gegevens Wanneer u uw voertuig laat taxeren via onze website of een afspraak maakt, verwerken we de gegevens die u via het formulier aan ons heeft verstrekt. Deze gegevens worden verwerkt om de gevraagde diensten te kunnen leveren. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen we de betreffende diensten niet aanbieden. De juridische basis hiervoor is Artikel 6(1)(b) AVG.

 2. Overdracht van persoonsgegevens aan externe dienstverleners We werken samen met externe dienstverleners voor bepaalde technische processen, zoals data-analyse of opslag. Deze dienstverleners zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan hoge normen voor gegevensbescherming en -veiligheid. De juridische basis voor deze samenwerking is Artikel 28 AVG.

 3. Nieuwsbriefinschrijving Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we uw e-mailadres om u onze nieuwsbrief te sturen. Uw aanmelding wordt bevestigd via een dubbele opt-in procedure. Uw e-mailadres wordt bewaard tot u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. De juridische basis voor deze verwerking is uw toestemming volgens Artikel 6(1)(a) AVG.

 4. Verwijdering en blokkering van persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt. Daarna worden ze verwijderd of geanonimiseerd.

 5. Rechten van betrokkenen U hebt diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering, en beperking van de verwerking. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld in sectie 1 en 2.